Whitehall Tea Lanterns

Whitehall Pinecone Twilight Lantern from Gardensgreen SKU: 30340

Whitehall’s Pinecone Twilight Tea Lantern will give an Oriental feel to your patio.